Browsing Category: October 2021 issue

Propaganda for war by proxy: Rebuttal to Martin Kragh’s flawed analysis in Swedish J Social Sciences 2020. Part 2: The falsehoods

MARTIN KRAGH’S FALSEHOODS Comments on Kragh, Martin, ” ’Martin Kragh är ett demokratiskt problem’. Hur Aftonbladet gav spridning åt en rysk påverkansoperation” . Statsvetenskaplig tidskrift · Årgång 122 · 2020 / 3 | Retrieved 23 March 2021 By Prof. Marcello Ferrada de Noli Doctor of Medicine in psychiatry, professor emeritus of epidemiology. Founder, Swedish Professors […]